BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET ALANIMIZ
  Üniversitemizin içte ve dışta tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek.
  Görsel ve yazılı tanıtım malzemesi hazırlamak.
  Üniversite'nin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek. Üniversitenin kurumsal haberlerine, düzenlenecek/düzenlenmiş olan faaliyet ve etkinliklerini, yazılı ve görsel olarak; bölgesel, ulusal ve uluslararası haber ajanslarıyla, haber siteleriyle, hızlı ve etkin bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması amacıyla haber servisi hizmetlerini yürütmek.
  Üniversitemiz bülteninde yayınlanacak haberleri toplamak, düzenlemek ve üniversite bültenini hazırlayıp, dağıtımını yapmak.
  İlimiz içinde Üniversitemizin doğru algılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  Açılış ve kapanış törenleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak.
  Rektörlük, akademik ve idari birimler tarafından gelen talepleri karşılamak.
  Çeşitli organizasyonları gerçekleştirmek .
  Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak.
  Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için rektöre bilgi toparlamak.
  Etkinliklerle ilgili yazılı, görsel ve işitsel belge, bilgi ve dokümanların arşivini oluşturmak.
  Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak.
  Diğer Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek.
  Basın bülteni, basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğraflar ile birlikte medyaya dağıtılmasını sağlamak.
  Üniversitemiz tanıtım CD' sini hazırlamak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak.
  Lise ve dershane öğrencilerine Üniversitemizin gezdirilmesi organizasyonunu ayarlamak ve gerekli tanıtımın yapılmasını sağlamak.
  Çeşitli organizasyonlarda tanıtım stantlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek.
  Üniversitemiz ile ilgili çeşitli gezi ve etkinlikte organizasyonu sağlamak.
 
Önemli: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden talep edilen her türlü etkinliklerde yardım, tasarım ve grafik çalışmaları için fakülte, yüksekokul ya da biriminizden yazılı istek ile müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler